Rejestracja

Informacje

Rejestracji na wizytę można dokonać:

osobiście

za pośrednictwem osoby trzeciej

nie dotyczy przypadków pilnych i wizyt domowych

drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej

Przy rejestracji Pacjenta na wizytę niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL oraz telefonu kontaktowego.

Przed wizytą u lekarza Pacjent potwierdza swoją tożsamość okazując pracownikowi rejestracji dokument tożsamości (ze zdjęciem).

Informacje o RODO i przetwarzanie danych.

Lokalizacja